Quantcast
Najaar 2020Televisie

Ooit Vrij keert terug naar het leven binnen de gevangenis

Na het succes van seizoen 1 – gemiddeld 651.000 kijkers en 25,4% marktaandeel op VVA 18-54 – komt er een vervolg op de human-interestreeks Ooit Vrij.

VIER ontgrendelt opnieuw de gevangenis en volgt in het tweede seizoen zowel gedetineerden als geïnterneerden binnen én buiten de muren van de centrale gevangenis van Leuven en de gevangenissen in Oudenaarde, Ruiselede, Brugge en Wortel. Het programma toont hoe gedetineerden zich voorbereiden op hun terugkeer naar de maatschappij. Want de weg naar buiten begint op de dag dat iemand de gevangenis binnenkomt.

“De verhalen van de gedetineerden in onze gevangenissen zijn zo divers dat Ooit Vrij na 1 seizoen nog lang niet uitverteld was. We zijn blij dat we ook dit jaar weer een gezicht hebben kunnen geven aan de mensen binnen de gevangenismuren. Sommige gedetineerden bereiden zich intensief voor op een leven buiten, samen met gedreven directeurs en psychologen die hun reclassering op punt proberen te krijgen en het risico op herval moeten inschatten. Andere veroordeelden moeten aanvaarden dat hun vrijheid nog veraf is, maar ook zij proberen de band met het leven en hun geliefden buiten de muren te behouden.”

Tess Uytterhoeven, eindredactrice

Op 13 maart 2020, in volle draaiperiode voor het tweede seizoen van Ooit Vrij, barstte de coronacrisis los en gingen de Belgische gevangenissen op slot. Gedetineerden konden geen bezoekers meer ontvangen, externe medewerkers sloegen aan het telewerken en gemeenschappelijke activiteiten werden stopgezet. Het gevaar van besmettingen komt in een gevangenis van buitenaf: van bezoekers en van het gevangenispersoneel. En dus ook van een cameraploeg. Ooit Vrij kon met de hulp van creatief gevangenispersoneelen kleine handcamera’s toch exclusief meekijken binnen de gevangenismuren tijdens de lockdown en de uitzonderlijke situaties dat die met zich mee bracht. Het gevangenisleven zag er plots helemaal anders uit.

“Het is belangrijk dat straffen worden uitgevoerd. Maar het is even belangrijk dat gedetineerden die mogen vrijkomen een tweede kans krijgen. Dat pad naar vrijheid loopt zelden over rozen. Soms gaat het met vallen en opstaan. Het vergt volharding om de juiste keuzes te maken. Gelukkig staat men er niet alleen voor. Dit programma toont de inzet van de vele getalenteerde en gemotiveerde medewerkers in onze gevangenissen. Ze zijn gedreven door het ideaal dat men als beter mens de gevangenis moet kunnen verlaten. Hun werk is van grote maatschappelijke waarde. Het is goed dat ze in de schijnwerpers worden geplaatst.”

Vincent Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie
© SBS Belgium

Hoe zorg je ervoor dat in tijden van corona de voeling tussen een gedetineerde en de maatschappij niet volledig dreigt weg te vallen? Sommige gedetineerden mogen tijdelijk naar huis, anderen blijven opgesloten, zonder het vooruitzicht van bezoek of lesmomenten. Uit angst voor de epidemie binnen de overbevolkte Belgische gevangenissen, werden honderden gedetineerden op ‘coronaverlof’ gestuurd.

“Werken in een gevangenis is meer dan gewoon maar een job. Elke dag opnieuw breng je de moed op om te blijven geloven dat je gedetineerden op het rechte pad kan helpen. Medewerkers van het gevangeniswezen werken bovendien ook niet steeds in optimale omstandigheden. De Coronacrisis heeft dat nog eens in de verf gezet maar ook duidelijk gemaakt dat wederzijds respect ten aanzien van elkaar bijdraagt aan het vinden van oplossingen en het verwezenlijken van doelen. We zijn dan ook tevreden dat de makers van Ooit Vrij hebben kunnen vastleggen dat de inzet van onze medewerkers nooit stopt.”

Kathleen Van De Vijver, woordvoerster van het Gevangeniswezen

Ooit Vrij, vanaf 2 november 2020 elke maandag om 20.35 uur te zien op VIER.

Toon meer

Arno Tierens

Eindredacteur

Gerelateerde berichten